كات اورڠ، اونتوڠ سابوت تيمبول، اونتوڠ باتو تڠڬلم.

باڬايماناڤون ترجونن ڤلاكون يڠ برمولا دڠن ڤروڬرم رياليتي ڤيليه كاسيه موسيم كتيڬ اين، تيدق سقدر چوبا٢ اونتوق تيمبول اتاو تڠڬلم.

ستياڤ كريا دڤرتڠڬوڠجوابكن ڤرلو دلونسكن سبا؞يق موڠكين سوڤايا اي ممبواهكن حاصيل يڠ با؞يق بوكن سهاج دمات ڤڠاره، نامون ممبري ايمڤک بوات ڤمينت سني دلوار سان.

تواهڽ، هاري اين دي دڤوجي ملمبوڠ-لمبوڠ ديق كران واتق ‘كق سو’ يڠ بڬيتو برسهاج.

دسباليق ڤوجين، رين مڠاكو ايمڤک يڠ داتڠ ڤدڽ اين منيمبولكن راس ڬمنتر يڠ بوكن سديكيت، اي ڤرلو ممبري لبيه دري اڤ يڠ تله دڤرسمبهكن اونتوق دي منروسكن كريا دماس دهاڤن.

كاتاڽ، وجود راس تاكوت اونتوق دي ممولاكن ڤڠمبرن بهارو سمنتله ڤوجين ايت ڤستي مڠهارڤكنڽ ممبري لبيه ڤد نسخه تربهارو ننتي.

“سلڤس ‘كق سو’ تولر، ساي جادي بيمبڠ. ماسوق سيت بهارو ڤون، اورڠ٢ دسان ڤڠڬيل ساي كق سو، ايت تنداڽ مريک تاهون دان هارڤكن لبيه درڤد ساي اونتوق دراما تربهارو ننتي.

’بيلا دڤوجي، ساي تيدق براس بڠڬ اتاو لڬا سباليقڽ ساي راس اورڠ لا؞ين تراوتام ڤڠاره ماهو ساي بريكن لبيه با؞يق درڤد سبلوم اين، جادي تڠڬوڠجواب منجادي لبيه بسر،” جلس رين.