منمڤا نام دالم ڤلباڬاي سيري دان فيلم، اوكاشه كيني سوده بوليه مناريق نفس لڬا اڤابيلا رزقيڽ تيدق ڤوتوس٢ دان تربهارو دڤيليه سباڬاي دوتا ڤرودوک كچنتيقن C Clean.

ڤلاكون فيلم هنتو كق ليمه ايت جوڬ مڠاكو؞ي سجق كبركسمڤتن منونايكن عمره اول تاهون اين رزقيڽ سماكين منچوره.

“الحمدﷲ، ڤرجالنن سڤنجڠ مڠرجاكن عمره اول تاهون اين دبري كلنچرن، سڬالاڽ باڬايكن دڤرمودهكن. ساي اكو؞ي رزقي سماكين موره سمنجڠ باليق دري عمره. ايت سموا كواس توهن دان ساي ڤرچاي رزقي تيدق ڤرنه ساله علامت.

“ميمڠ ساي راس ساڠت برشكور رزفي دالم لاكونن دان ڤڠاچارا؞ن ساڠت موره.

“نامون اڤ يڠ ممبواتكن راس برتواه، اڤابيلا رزقي كتنڠن جيوا يڠ تيدق داڤت ساي لواهكن دڠن كات٢. كالاو دولو ساي ڤرنه ملالو؞ي فاسا دمان هاتي تيدق تنڠ تنڤا سبارڠ سبب. نامون ڤراسا؞ن اين امت بربيذا اڤابيلا ساي باليق دري عمره، كتنڠن يڠ دراسا؞ي ايت تيدق داڤت ساي ڬامبركن.

“اڤابيلا اد يڠ برتاڽ اڤاكه ڤڠالمن دسان، اد كالاڽ ساي تيدق تاهو نق چاكڤ اڤ. هاڽ اورڠ يڠ ڤرنه كسان داڤت مراسا؞ي اڤ يڠ ساي لالو؞ي. ساي جوڬ برهاتي-هاتي اڤابيلا برچاكڤ دالم سو؞ال اين كران بيمبڠ دكاتاكن رياق. بيارله اڤ يڠ ساي لالو؞ي ايت ساي سيمڤن سباڬاي كنڠن مانيس سنديري.

“سكارڠ ساي بارو سدر بيلا اد جماعه يڠ ملواهكن راس ريندو ماهو منونايكن عمره سكالي لاڬي. إن شاء اﷲ ساي ماهو كسان لاڬي ڤد بولن رمضان ننتي. دعاءكن سموا برجالن لنچر يا،” كاتاڽ.