راديو تيليۏيشن مليسيا (RTM) باكل مپياركن سبواه دراما مناريق برتاجوق هيرو راي ڤد 6 جولاي اين برمولا ڤوكول 4.05 ڤتڠ ماناكالا سيارن اولڠنڽ ڤد 9 جولاي ڤوكول 10.05 ڤاڬي منروسي سالورن TV1.
اي مـنـمـڤـيـلكـن ڬـنـديڠـن ڤـلاكون اوتـام يـايـت دوا اورڠ اتليت يايت عـزالدين يـحـي (اتـلـيـت ڤـچـوت) دان مـحـمـد اشـراف سـايـڤو رحمـن (اتليت لومڤت تيڠڬي).
توروت ممبينتڠي دراما اين اياله ڤلاكون تركنل تانه اير فهرين احمد كسمه جوهر دان زيتي مينتور.
دراما اين باكل ممريهكن سمبوتن عـيـدالفـطـري يڠ دتـربـيــتـكــن اولــيــه بهاروننوردليلا بهـارالـديـن دري اونـيـت سوكن TV RTM مروڤاكن دراما سوكن راي تربيتن اونيت سوكن TV.
ڤـلـوت قـيصـه ادالـه مـڠـنـاي سأورڠ اتليت عزالدين يڠ برلاتيه برسوڠڬوه-سوڠڬوه دمي مپاهوت چابرن اونتوق كسوكن اوليمڤيک دان توروت منجالني لاتيهن دبولن رمضان.
دسـمـڤـيـڠ ايت دسليتكن بيبيت٢ چينتا يڠ مان عزالدين براوسها اونتوق منداڤت چينتا دري زيتي يڠ منداڤت هالڠن دري ابڠڽ زكي.
اخـييرڽ دي مـپـاهوت چابرن زكي اونتوق مميليقي اديقڽ نامون عزالدين ڤرلو ملايقكن ديري اونتوق برتنديڠ دسوكن اوليمڤيک.
عزالدين مپاهوت چابرن زكي دان منونايكن جنجيڽ اڤابيلا لايق براكسي دسوكن اوليمڤيک.
سموا بڠڬ دڠن عزالدين دان ايمڤينڽ ترچاڤاي اونتوق مميليقي زيتي.
منوروت بهاروننوردليلا ڤروڬرم ايت سـچـارا تـيـدق لـڠـسـوڠ ممڤروموسيكن RTM سباڬاي ڤپيار برليسين سوكن اوليمڤيک ريبو 2016.
باڬي مريک يڠ تيدق سمڤت اونتوق منونتون دTV مريک برڤلواڠ منونتونڽ مـنـروسـي ڤـورتـل أونـلا؞ين مـايكـلـيـک (myklik.rtm.gov.my).
رانـچـڠـن ايـن جـوڬ داڤت دتـونـتـون مـلالـوي rtm mobile مـوات تـورون اڤـلـيـكاسـيـڽ دGoogle Play دان App Store.