كچمن دان كات٢ كچين ايت سسواتو يڠ بياس، سام اد كيت بوليه تاهن اتاو تيدق. ماچم ساي، ميمڠ تيدق امبيل ڤدولي لڠسوڠ كات٢ نيڬاتيف يڠ دلمڤرکن.

كالاو كيت باچ دان لاين اڤ يڠ دليمڤركن نتيزن اين، كيت ڤولا يڠ ساكيت هاتي. جادي، لبيه با؞يق جاڠن باچ.

باڬي ساي، سباڬاي سأورڠ سيليبريتي، ميمڠ سوده منجادي لومبره كالاو دكچم دان سباڬايڽ. اڤ يڠ ڤىتيڠ اياله باڬايمان سسأورڠ ايت مڠاتاسيڽ.

كالاو هندق دإيمبس كمبالي، ساي سنديري ڤرنه مڠهادڤي كونتروۏرسي سباڬاي سيليبريتي دان دكچم برتوبي-توبي.

هيدوڤ ساي كتيک ايت ميمڠ تركسن دان راسا ساڠت لمه. ساي ترتكن دڠن كات٢ چاچين يڠ دليمڤركن.

ساي ڤرنه دفتنه باليق كامڤوڠ تق تيدور درومه دان مميليه اونتوق تيدور دهوتيل. ساي تاهو چريتا ايت كتيک براد دالم ڤنربڠن اونتوق ڤولڠ ككامڤوڠ.

ماسوق سهاج ڤساوت سموا مات تركونچي دڠن ڤندڠن سينيس ترهادڤ ساي. ماچم٢ ڬلرن ساي تريما. مولا٢ ميمڠ ترتكن تتاڤي ڤرچاياله، سكالي كيت دكچم، كالي كدوا كيت اكن مولا قوات دان تروس قوات.