عزمي خان برکات، دي ممرلوکن دانا همڤير RM15,000 لاڬي اونتوق مپمڤورناکن ايمڤينڽ ايت.

“ستله دتابلکن سباڬاي نا؞يب جوهن Rocknova ڤد مي تاهون لالو، ساي مولا مماسڠ ايمڤين اونتوق منربيتکن البوم سنديري.

“باڬايماناڤون، حسرت ايت بلوم کسمڤاين کران کوسڽ اڬق تيڠڬي دان ساي تروس براوسها اونتوق مڠومڤولکن دانا ايت،” کاتاڽ دسيني هاري اين.

منوروت عزمي خان، دي تله منچيڤتا تيڬ لاڬو ستاکت اين يڠ برجودول ديندڠ ڤرويرا، چينتا اونتوقکو دان اويق تول اونتوق دمواتکن دالم البوم ننتي.

سکارڠ ڤرمينتا؞ن دورين ساڠت تيڠڬي دکاوسن دامق دان اولو چيکا يڠ مان بواهڽ سماکين باپق. اين ڤلواڠ تربا؞يق ساي اونتوق منجان ڤنداڤتن، اوجرڽ.