بركهوين دڠن سسأورڠ يڠ جوڬ ڤلاكون، ممبواتكو فاشا ماهوڤون سواميڽ، عيدالعزيز لبيه ڤروفيسيونل دالم كرجاي.

موڠكين كران ايت فاشا مڠاكو؞ي تيدق ملتقكن سبارڠ شرط ترهادڤ سواميڽ دالم لاكونن.

ستاكت اين بلوم اد اڤ٢ شرط، ساي سنديري تيدق ڤرنه لتق شرط ڤد ابڠ عيديل. بڬيتو جوڬ دي تيدق لتق سبارڠ شرط كڤد ساي.

“ساي اڠڬڤ كامي بردوا فهم ترهادڤ تڠڬوڠجواب ماسيڠ٢ دان تاهون باتسن سباڬاي سوامي ايستري،” كاتاڽ.

فاشا يڠ دعمومكن سباڬاي دوتا بهارو ڤرودوک Innershine بارو٢ اين بركات، بلياو تيدق قيصه سكيراڽ دڬانديڠكن دڠن سواميڽ دالم مان٢ دراما اتاو فيلم.

دتاڽ تنتڠ كهيدوڤن بهاروڽ سلڤس بركهوين، كات ڤلاكون رنتاين ڤاته سايڤ برتوڠكت ڤاروه ايت، سلڤس تيڬ تاهون ليم بولن برڬلر ايبو تيڠڬل، دي مڠاكو؞ي اڬق كيكوق ممڠڬيل عيديل دڠن ڤڠڬيلن ‘ابڠ’، ماله ڤرنه برلاكو كجادين لوچو سبا؞يق باڠون درڤد تيدور.

“ده تيڬ تاهون ليم بولن ساي تق جادي سأورڠ ايستري، اد قيصه لوچو يڠ ترجادي اڤابيلا باڠون درڤد تيدور ببراڤ هاري سلڤس كهوين. كتيک ايت، ترلوڤا اد اورڠ دسبله ساي.

“ساي ترلوڤا يڠ ساي كتيک ايت سوده اد سوامي، ڤرلو ڬوسوقكن باجو دان سدياكن سارڤن اونتوقڽ.

“باڬي ساي ايت موڠكين منچو؞يت هاتي. كالاوله دأيڠت سمولا، ميمڠ ساي ترڬلق سنديري، باڬايماناڤون الحمدﷲ ساي ڬمبيرا دڠن كهيدوڤن بهارو سكارڠ.

“سكارڠ سوده اد ڤنمن كمان سهاج ساي ڤرڬي، ماله سبلوم تيدور ساي ده اد سسأورڠ يڠ بوليه دباوا بربينچڠ دان بربوال،” كاتاڽ.

جلس ايبو كڤد دوا انق يا؞يت ڤوترا رفيال رملي، 5، دان ڤوتري رايشا جمايما، 4 ايت، دي اكن سيبوق دڠن اكتيۏيتي سباڬاي دوتا ڤرودوک Innershine سرتا ڤرودوک٢ لا؞ين سبلوم اكتيف كمبالي دالم لاكونن اخير بولن اين.

برچريتا تنتڠ ڤرسياڤن رمضان، كات فاشا، بلياو اكن ممبري كأوتاما؞ن كڤد كلوارڬ دان ترليبت دالم ڤرنياڬا؞ن دببراڤ ررواي (booth) سڤنجڠ رمضان اين.

“اونتوق ڤواسا ننتي ساي اد رانچڠ موڠكين ان ترليبت دالم ڤرنياڬا؞ن دڠن ممبوک ببراڤ booth، كالاو بوليه نق بوات كرجا يڠ تيدق برت دان هاڽ ريلكس،” كاتاڽ.