ڤرنه مندندن رمبوت ڤولوهن ارتيس تمڤتن اونتوق كأچارا-اچارا هيبورن تانه ا؞ير، تنڤا دسڠک باكت پاپينڽ دهيدو اوليه كومڤوسر تركنل، دي.جيه فوز.

باڬـايمـانـاڤـون، بـيـدڠ پـاپـيـن تيدق اسيڠ لاڬي باڬي ارون كران سجق كـچـيل، برمـاچـم-مـاچـم ڤـرتنـديـڠـن دسـرتـا؞ي ترماسوقـلـه دسـنـارايڤـيـنـديـقـكن اونتوق ببراڤ ڤروڬرم رياليتي سڤرتي اكادمي فنتاسيا دان مينتور.

نامون، رزقي تيدق مپبلاهيڽ اونتوق ملڠكه لبيه جا؞وه دالم ڤروڬرم ترسبوت سهيڠڬاله ۏيديو رقمن پاپينڽ مڠڬوناكن اڤـلـيـكـاسي Smule يـڠ دمـوات نـا؞يـق دفيسبوک ترسيبر ملواس ديک كلونقن سواراڽ.

بـرچـريـتـا مـڠـنـا؞ي بـيـسـنس كداي ڬونتيڠ يڠ دأوسهاكنڽ برسام سأورڠ راكن كوڠسي، اي مولا براوڤراسي ڤد 2014 دسبواه ڤريميس يڠ ترلتق دعالم اۏينيو 2، سيكشن 16، ڤادڠ جاوا، شاه عالم.

مـنـوروت ارون، دي تـيـكـد بـرهـنـتي مـاكـن ڬـاجـي دان مـاهـو مـڠـاوسـهـاكن سنديري ڤـرنـياڬـا؞ن سـالـون. سلـڤـس ممبوات ڤربينچڠن دڠن راكن كوڠسيڽ، حـسـرتـڽ دمـقـبـولكن دڠـن ڤـمبـوكا؞ن Need A Cut Barber.

“ساي تيدق ممڤوپا؞ي مودل كأواڠن، تـتـاڤـي اد كمـاهـيرن اونتوق دكتڠهكن سلـڤـس مڠـيـكوتـي سچـارا فـورمـل كلس اساس مندندن رمبوت.