جوسترو اڤابيلا هيتي بركونجوڠ ككديامن سيتي نورحاليزا تيمڤوه هاري ڤمينت كدوا-دوا ڤپاپي ايت ساڠت ترهارو كران راس حرمت انتارا مريک براد دكدودوقن ترتيڠڬي. سيتي نورحاليزا سنديري مڠاكوي هيتي يڠ لبيه مسرا دساڤ بوندا هيتي سنتياس مڠمبيل برت مڠناي كأدان ديريڽ ڤد ستياڤ ماس.

“راس حرمت سيتي ڤد بوندا هيتي تيدق ڤرنه كورڠ والاو سأينچي. سجق دري اول ڤڠليبتن سيتي دالم بيدڠ پاپين بوندا هيتي سنتياس برتاڽ خبر دان بركوڠسي علمو سني. جوسترو اڤابيلا بلياو ممبريتاهو ماهو زياره سيتي تيدق اد سبب اونتوق سيتي منولق. سباڬاي صحابة، ايبو كاكق دان مينتور سيتي سنتياس تربوک منريما كحاضيرنڽ” اوجر سيتي نورحاليزا يڠ كيني سدڠ حاميل ليم بولن.

كڤريهاتينن لاڬيندا ايندونيسيا ترهادڤ ديري سيتي نورحاليزا تمبه برڬندا بيلا مڠتاهوي ڤپاپي سڬالا ڤراسان ايت كيني سدڠ بربادن دوا.

كران ايت تنڤا ممڤدوليكن ڤنت دان لله هيتي تروس سيڠڬخ دكديامن سيتي نورحاليزا دان سواميڽ داتوق سري خالد محمد جيوا سبايق تيبا دلاڤڠن تربڠ انتارابڠسا كوالا لمڤور (KLIA) ڤد ڤتڠ احد لالو.

سكاليڤون ڤرلو براد دلوكاسي سيارن لڠسوڠ ڤروڬرم ڬڬر ۏاڬنزا 4 (GV4) اونتوق منجادي جوري تتڤ ڤروڬرم ايت دسبله مالم نامون هيتي ممستيكن كحاضيرنڽ كرومه سيتي نورحاليزا دتونايكن ترلبيه دهولو.

دالم ڤرتموان ايت هيتي دتمني انقڽ امير محميد سمنتارا سيتي نورحاليزا ڤولا دتمني سوامي ترچينتا خالد دان ڤڠوروس يڠ جوڬ كاكق ايڤرڽ روزي عبدالرزاق.