ڤسره دڠن اوجين الهي، ايليان نيکد مرهسياکن ڤپاکيت يڠ دهادڤيڽ درڤد ڤڠتاهوان عموم کچوالي کلوارڬ تردکت دان راکن ترتنتو.

کتابهن ايليان مڠوندڠ سبق دالم کالڠن ڤمينت اڤابيلا ڤد مالم تراخير ڤپرتا؞نڽ دکونسرت ميڠڬوان ڬڬر ۏاڬنزا موسيم کأمڤت (GV4) ميڠڬو لالو، ايليان مڠعمومکن بهاوا دي مروڤاکن ڤساکيت کنسر تاهڤ امڤت.

بيارڤون تيدق دسارنکن مپرتا؞ي GV4 اوليه دوکتور يڠ مراوت، ڬلودق جيوا ايليان يڠ ممبواق-بواق باڬايکن مندوروڠڽ مڠهديهکن سسواتو کڤد ڤمينتڽ بيارڤون ترڤقسا برجواڠ مڠهادڤي ڤپاکيتڽ ايت.

ساي ڤرلو سنتياس ڤوسيتيف، کالاو اورڠ ليهت دري سڬي فيزيکل تمڤق ساي سڤرتي صيحت تتاڤي سبنرڽ ساي سريڠ کلسوان دان تتکالا مالم ساي جادي سوسه نق تيدور کران بيمبڠ ساي تيدق داڤت باڠون کأيسوقن هاري دان تيدق داڤت جومڤا انق ساي.

ڤرنه نفس ساي تراس سڤرتي ترهنتي کتيک تيدور مپببکن ستياڤ مالم ساي جادي تاکوت اونتوق تيدور، سبب ايت ساي تيدق تيدور اونتوق ڤستيکن ماس يڠ اد ايت ساي لواڠکن سڤنوهڽ دڠن انق ساي يڠ کيني براوسيا انم تاهون.

ساي هيدڤ کنسر ايت سجق توجوه تاهون لالو، کتيک ڬمبيرا بارو ملاهيرکن انق، ساي دبريتاهو اوليه دوکتور يڠ ساي مڠهيدڤ کنسر ليمفورما تاهڤ دوا، کتيک ايت ساي تيدق مناڠيس لڠسوڠ سباليقڽ ڤسره.