منوروت ايستري مندياڠ يا؞يت فين لو کڤد سبوه ڤورتل بريتا تمڤتن، ڤلاکون ۏيترن براوسيا 68 تاهون ايت تله دماسوقکن کهوسڤيتل سجق اثنين لالو ستله تاهڤ کصيحتن چن مروسوت تروق.

”ڤد اولڽ نمڤق سڤرتي تيدق بڬيتو سيريوس دان کامي فيکيرکن دي اکن کمبالي ستابيل سرتا سمبوه سڤرتي سديا کالا،“ ممتيق کپاتا؞نڽ.

واتق بيبيق کيم نيو يڠ ددوکوڠ اوليه چن چوکوڤ دکنلي سهيڠڬ سيتکوم بابا پوپا برجاي منچاتت سجاره دالم مليسيا بوک اوف ريکود س سباڬاي سيري کوميدي ڤاليڠ لاما دسيارکن دنڬارا اين.

دسمڤيڠ واتق لاکونن چن يڠ مشهور، ساتو لاڬي کارکتر يڠ توروت سام مڠچڤ کمشهورن اياله واتق اه چيم، کاون کڤد بيبيق کين نيو دڬالس اوليه چي هود سيوڠ، يڠ تله منيڠڬل دنيا ڤد 2011.

ڤوڤولاريتي لوار بياس يڠ درا؞يه ڤروڬرم ترسبوت بوکن سهاج ممبوک مات ڤندودوق مليسيا اکن کوجودن ايتنيک مينوريتي ترسبوت، سکالي ڬوس ممڤرکنلکن بودايا ميليق قوم ڤرانقن ايت کسلوروه ڤلوسوق تانه ا؞ير.

دتربيتکن سباپق 509 ايڤيسود اونتوق سيارن TV1 اوليه اورڬانيساسي ڤپيارن ميليق کراجا؞ن يا؞يت راديو تيليۏيشن مليسيا (RTM)، سيتکوم ترسبوت مولا منمو؞ي ڤنونتون سکيتر ليوات 80-هن سبلوم دتمتکن ڤد اول ايرا ميلينيوم (2000).