توروت دڤيليه مڠڬالس تڠڬوڠجواب سباڬاي مينتور دالم ڤروڬرم رياليتي. مينتور موسيم كتوجوه، ڬورو ۏوكل اين مڠاكو؞ي، دي سدر اد ڤيهق يڠ ملتقكن هارڤن تيڠڬي اونتوقڽ ملاهيركن باكت٢ بهارو يڠ سچارا داسرڽ منڤتي كڤرلوان برڬلر ڤڠهيبور.

چوكوڤ رياليستيک منجلسكن كأدا؞ن ترسبوت، باڬي ساي، كڤاكرن سباڬاي ڬورو ۏوكل بوكن جالن ڤينتس اونتوق ملاهيركن سأورڠ ڤپاپي يڠ با؞يق سباليقڽ كرجا كرس سسأورڠ دالم مرياليساسيكن ايمڤين مريک مپومبڠ كڤد كجايا؞ن ترسبوت.

ساي بوكن سأورڠ اهلي سيلڤ مات يڠ ممڤو ملاهيركن سأورڠ ڤپاپي يڠ با؞يق. ساي هاڽ بوليه ممبنتو. ڤوكوق ڤڠكلڽ اداله ديري سسأورڠ ايت اونتوق منريما ڤراوبهن. تيدق اد ڬوناڽ كالاو سأورڠ ايت برڬورو جک دي سنديري تيدق ماهو منريما علمو يڠ دبريكن.

ماله سباڬاي سأورڠ ڬورو ۏوكل، باڬي ساي، ميمڠ بوكن ساتو مسئله بوات سسأورڠ اونتوق منيرو سوارا ارتيس ڤيليهن نامون فوكوس ساي دالم مينتور كالي اين بوكن منچاري كلون ديري.

باڬي ساي تيدق اكن اد كلون اونتوق مان٢ ارتيس. موڠكين سواتو كتيک دهولو كيت ليهت باپق يڠ چوبا منجادي سيتي نورهاليزا تتاڤي اخيرڽ منمو؞ي أيدينتيتي سنديري.

جادي (منيرو) بوكن ساتو مسئله كران ايت جوڬ اداله ساله ساتو ڤروسيس ڤمبلاجرن. ساي مليهت كرياتيۏيتي سباڬاي ساله ساتو تونجڠ اوتام دالم كريار سأورڠ ڤپاپي.

ساي چوكوڤ بڠڬ دڠن ڤپاپي بهارو اين يڠ دليهت ساڠت براني منچوبا ڤلباڬاي چابڠ دالم بيدڠ اين نامون يڠ مريساوكن اداله اڤابيلا تڠڬوڠجواب ايت تيدق دأمبيل سريوس سهيڠڬ مروسقكن سني ايت سنديري.