منوروت انوار، دي مڠالمي تكنن دان كموروڠن تروق سلڤس كونسرت يڠ دجدوالكن ڤد 21 جانواري لالو دڤڠڬوڠ انيۏرساري، تامن تاسيق ڤردان، كوالا لمڤور ترڤقسا دبطلكن ايكورن كأدا؞ن كصيحتنڽ.

سهاري سبلوم كونسرت، ساي تيبا٢ كهيلڠن سوارا كران مڠهيدڤ laryngitis يڠ مليبتكن كوتق سوارا دان دنصيحتي اوليه دوا دوكتور ڤاكر اونتوق تيدق منروسكن كونسرت ايت.

ڤمبطلن كونسرت ايت ممبريكن تكنن دان ساي منجادي موروڠ سرتا فوبيا اونتوق منجنجيكن كونسرت ستروسڽ كڤد ڤمينت ستيا،‘ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دالم ڤروڬرم انوار زين ابلوم تا؞ور 2017 دمايدين ڤولا، سبڠ، دسيني سمالم.

برسمڤنا ڤروڬرم ترسبوت، انوار دجڠک اكن منمو؞ي ڤمينتڽ دتيڬ لوكاسي مايدين دسراوق دان دوا دسمننجوڠ سهيڠڬ 30 اڤريل دڤن.