بركوڠسي نصيحت تنتڠ ڤڠوربانن سأورڠ ايبو، كات اشراف، سڬالا يڠ دلاكوكن اوليه سأورڠ ايبو ترهادڤ انقڽ سدري كچيل هيڠڬ ديواس تقكن ممڤو دبالس اوليه سسأورڠ انق.

“سچارا عمومڽ، ڤڠوربانن ايت اڤ سهاج يڠ دبريكن، اڤ يڠ كيت لاكوكن اتس داسر كيت سڠڬوڤ كهيلڠن كنعمتن، دبريكن كڤد سسياڤ سكاليڤون، باڬي منداڤتكن حاصيل اونتوق اورڠ لا؞ين اتاو ديري سنديري.

“كيت برقربان اونتوق انق٢ دان حاصيلڽ انق٢ منجادي اينديۏيدو يڠ صالح دان ڤد ماس يڠ سام دكتكن ديري دڠن اﷲ كران ايت امانه دان تڠڬوڠجواب كيت.

“ڤڠوربانن سسأورڠ ايبو ترهادڤ انق، تراوتام يڠ منجاڬ انق٢ كورڠ اوڤاي اتاو ساكيت، اين اداله ساتو چابرن كڤد كلوارڬ.

“انق اين تق كيرا ساكيت اتاو تيدق، صيحت اتاو تيدق، ستياڤ ايبو ڤستي مڠهادڤي ڤڠوربانن،” كاتاڽ.

كات اشراف، سأورڠ انق تيدق اكن ممڤو بالس جاس ايبو والاو ساتو تاريقن نفس ساكيتڽ سي ايبو كتيک ملاهيركن.

جاڠن كات ايبو ايت ڤرنه بنتو، ڤرنه تولوڠ اتاو سباڬايڽ، سدڠكن جاس ايبو ملاهيركن ايت ڤون كيت تقكن ممڤو ممبالسڽ،” كاتاڽ.

كات اشراف، سموا ايبو باڤ اكن دأوجي سام اد دڠن انق يڠ صيحت، اد يڠ دأوجي دڠن انق يڠ ڤنداي تتاڤي ممڤرليكيه ايبو دان ايه سنديري.

اد جوڬ يڠ دأوجي دڠن انق٢ يڠ ساكيت، ا؞وتيسمي دان كورڠ اوڤاي، ڤڠوربانن ايبو اين اكن دبريكن ڬنجرن دسيسي اﷲ كران اي بوكن سسواتو يڠ موده.

بيذا ستياڤ اوجين باڬي ستياڤ انسان اداله سام اد اي برت اتاو ريڠن دان ستروسڽ تاهڤ كصبرن مريک.