ڤلنتون لاڬو اونتوقمو ايت چوكوڤ دكنلي ڤمينت كران كممڤوانڽ مپاپيكن لاڬو٢ برناد يتڠڬي.

تيدق ماهو هاڽ ترباتس دلاڤڠن هيبورن سمات-مات، ازلن كيني مولا برجينق-جينق دالم ڤرنياڬا؞ن.

برسڤمنا ڤلنچرن سيڠڬل تربهاروڽ، كوكوه، ازلن توروت ملنچركن ڤرودوک مينومن تناڬ سولوڠڽ، توربو 3.

براني مڠمبيل ريسيكو، ازلن مڠڬوناكن ڤڠالمن برنياڬ سبلوم اين اونتوق ممولاكن ڤرنياڬا؞ن.

منوروتڽ، سبلوم برڬلر ارتيس دي ڤرنه منجالنكن ڤرنياڬا؞ن ا؞ير مينرل سلاما ببراڤ بولن سكيتر كوالا لمڤور.

سايڠڽ، ڤرنياڬا؞ن ترسبوت تيدق داڤت دتروسكن اتس ككڠن ترتنتو.

“سكارڠ ساي مروڤاكن ساله سأورڠ ڤڠاره دشريكت Maxfinity Ventures (M) سنديرين برحد، يڠ مڠلواركن ڤرودوک مينومن تناڬ، توربو 3.

“ڤسنن ساي، سياڤ جوڬ يڠ ايڠين منچبوركن ديري دالم بيدڠ يڠ دمينتي، بواتله سهابيس دايا اڬر حاصيلڽ كلق ممبرڠسڠكن،” كاتاڽ.

جلس ازلن، ايديا مڠحاصيلكن ڤرودوک مينومن ايت برمولا تيڬ تاهون لالو دان ڤيهق Maxfinity Ventures منساسركن جوالن سهيڠڬ 14 جوتا تين يا؞يت سجوتا تين باڬي ستياڤ نڬري.