مسکيڤون سريڠ دکريتيک ديک برکوڠسي کمسرا؞ن دڠن کلوارڬ منروسي لامن سوسيال، ساي دان ايستري، واوا زين ال بوکنڽ سڠاج ماهو ممڤاميرکن کبهاڬيا؞ن کڤد خلايق.

ساي راس، اڤ يڠ ساي بوات سام سهاج دڠن ايبو باڤ لا؞ين، تتاڤي دسببکن ساي دکنلي جادي ستياڤ ڤرکوڠسين دأينستاڬرم ايت منجادي تولر.

تيدق اد نية منونجوق-نونجوق کمسرا؞ن کامي انق برانق کڤد خلايق، سباليقڽ سقدر ماهو سيمڤن ميموري٢ اين دکنڠ انق٢ ڤد ماس هادڤن.

دأکو؞ي، ساي سماکين بهاڬيا ملايري ڤرکهوينن يڠ دبينا ممندڠکن سماکين مڠنلي سيکڤ واوا.

کڤرچايا؞ن دان تولق انسور اداله رنچه يڠ دترڤکن دالم مڠڤالا؞ي کهيدوڤن برکلوارڬ اڬر تيدق برلاکو ساله فهم يڠ سيريوس انتارا کامي.

عادتله کالاو برسليسيه فهم انتارا سوامي ايستري، تتاڤي ساي دان واوا اکن چڤت سلسايکن مسئله سوڤايا تيدق برڤنجڠن.

توجوه تاهون برکهوين موروڤاکن ساتو تيمڤوه يڠ مماتڠکن کامي سباڬاي سوامي ايستري. کامي برکهوين ڤد اوسيا مودا دان کتيک ايت، سچارا جوجورڽ ميمڠ کامي اد برچڠڬه ڤنداڤت.

سلڤس ليم تاهون اوسيا ڤرکهوينن، کامي مولا؞ي فهم ڤراڠاي ماسيڠ٢ دان اڤابيلا برتلاڬه، تياد لاڬي نق کنا ڤوجوق سرتا مڠمبيل هاتي ڤاسڠن.

ڤاليڠ ڤنتيڠ، جاڠن ڤونهکن کڤرچايا؞ن ڤاسڠن.