ايستريڽ، داتين فضيله منصور بركات، كأدا؞ن سواميڽ سبلوم ايت با؞يق٢ سهاج نامون سچارا تيبا٢ مڠادو سوكر برنفس سبلوم دكجركن كهوسڤيتل.

كامي بارو ڤولڠ براي سبنرڽ، تاڤي دي ماهو برهنتي سبنتر اونتوق ممبلي ماكنن. سچارا تيبا٢ دي مڠادو سسق نفس دان دودوق سبنتر سبلوم تيدق سدركن ديري.

”دي سبلوم ايت okay. ماكن ڤون ماچم بياسا دان تيدق منونجوقكن سبارڠ مسئله ڤرنفسن. سمواڽ برلاكو سچارا تيبا٢،“ كاتاڽ.

ڤپاپي لاڬو مالر سڬر، تق مڠاڤ ايت سبلوم اين دماسوقكن كهوسڤيتل عاقبة مسئله ڤارو٢ برا؞ير دان جڠكيتن كومن دان دبنركن كلوار سهاري سبلوم هاري راي.

توروت منزيارهي ڤپاپي ڤوڤولر اداله ڤڠروسي يايسن كباجيقن ارتيس تانه ا؞ير (YKAT)، داتوق DJ Dave دان ڤريسيدن ڤرساتوان ورتاون دان ڤنوليس هيبورن مليسيا ( WHAM)، داتوق تڠكو خالده تڠكو بدين.