أيمان بركات دي داتڠ كهوسڤيتل اونتوق منداڤتكن راوتن ستله تكقڽ بڠكق نامون ترڤقسا دماسوقكن كهوسڤيتل سلڤس مڠالمي ساكيت ڤروت سچارا تيبا٢.

”سبنرڽ ساي ده لاما ساكيت ڤروت تاڤي سيلڤڽ ساي اڠڬڤ ايت چوما ساكيت بياسا. بيلا ڤرڬي هوسڤيتل ڤروت ساي ساكيت دان تروس دوكتور ماسوقكن كواد.

”سبنتر تادي دوكتور ممبوات راوتن ايندوسكوڤي باڬي مليهت كأدان اوسوس. سكارڠ ساي سدڠ منوڠڬو كڤوتوسن. إن شاءاﷲ هارڤ سمواڽ بايق٢ سهاج“ كاتاڽ كتيک دتموي اوتوسن أونلاين دسيني سمالم.

دالم ڤد ايت أيمان مڠاكوي سيكڤ اچوه تق اچوه دالم منجاڬ ڤماكننڽ توروت منجادي كموڠكين اوسوس ممبڠكق دان ڤروتڽ ساكيت.

”كادڠ٢ ساي باليق ڤرسمبهن تڠه مالم دان تق سمڤت اونتوق ماكن كران كلتيهن. ماله ساي جوڬ كرڤ ماكن ماكنن سڬرا. ايت سيلڤ ساي“ كاتاڽ.