نايب چنسلور USIM ڤروفيسور داتوق دوكتور موسى احمد بركات بلياو ملاهيركن راس ڬمبيرا دڠن اينيسياتيف ڤڠنجورن كيمڤين اين كران اي سچارا تيدق لڠسوڠ توروت ممبنتو اوسها كراجان اونتوق مڠورڠكن قدر كمالڠن سماس موسيم ڤرايان.

”ستاتيستيک كمالڠن جالن راي يڠ ممبيمبڠكن تراوتاماڽ ڤنيڠكتن مندادق ڤد موسيم ڤرايان ڤستيڽ مرسهكن دان مپديهكن كران توروت مليبتكن كهيلڠن پاوا انسان ترسايڠ.

”باڬي ممبري كسدرن دان نصيحت كڤد مريک يڠ مڠڬوناكن ڤلباڬاي ميديوم ڤڠڠكوتن اونتوق ڤولڠ برهاري راي USIM برسام JKJR نڬري سمبيلن ملنچركن كيمڤين خصوص كسلامتن دجالن راي كڤد ورڬ كمڤوس“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتان دسيني.

ڤد كيمڤين ترسبوت بلياو توروت منصيحتكن كڤد ورڬ كمڤوڠ اڬر ممستيكن كندران دڤريقسا دان دسليا دڠن بايق سلاين ممندو دالم كأدان فيزيكل يڠ صيحت دان سڬر برتناڬ تراوتام اونتوق ڤرجالنن يڠ جاوه.

موسى بركات لاڬي ممڤلباڬاي اينڤوت كيمڤين جابتن كسلامتن USIM اكن بكرجاسام دڠن ڤلباڬاي اڬينسي ستراتيڬيک دان اڬينسي ڤڠواتكواسان اونتوق مڠنجوركن كيمڤين اين سچارا برسام ستياڤ تاهون.

كيمڤين كسلامتن برسمڤنا عيدالفطري يڠ دلنچركن اوليه موسى دان ڤڠاره JKJR نڬري سمبيلن زيتون ايڤه دلوبي چنسلوري USIM جمعة لڤس مليبتكن كيرا٢ 200 ورڬ اونيۏرسيتي يڠ مڠڬوناكن ڤلباڬاي جنيس كندران.