ڤڠروسي بادن  ڤرهوبوڠن UMNO نڬري، داتوق سري محمد حسن بركات، ڤركارا ايت دڤرستوجو؞ي دالم مشوارت ڤرتام جاوتنكواس ڤپلارس كدوا-دوا ڤرتي يڠ دأداكن دسيني سمالم.

جلسڽ، لڠكه ايت باڬي مڠيلق اڬيندا ڤپاتوان اومه دساله تفسير، دسببكن سڬلينتير ڤنچرامه يڠ غا؞يره مپنتوه ايسو ڤرقومن.

اين بوكن ايسو اڬام دان بڠسا، اين سو؞ال ڤپاتوان اومه. كيت تيدق ماهو اڬيندا اين ’دچوري‘ سسياڤ يڠ اخيرڽ بوروقكن كأدا؞ن.

”سبب ايت ساي نق تڬسكن، ڤنچرامه يڠ اكن دڤڠڬيل اداله مريک يڠ اد كماهيرن، بوكنڽ يڠ برچاكڤ سمبورونو مپنتوه ايسو ڤرقومن دان اڬام سهيڠڬ منيمبولكن راس تيدق ڤواس هاتي. كنا اد ڤمهمن دان بوكن سقدر چرامه ڬلق كتاوا،“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين دالم سيدڠ اخبار سلڤس مشوارت ڤنوبوهن جاوتنكواس ڤپلارس UMNO دان ڤاس ڤريڠكت نڬري سمبيلن دسيني سمالم.

يڠ توروت حاضير ڤسوروهجاي ڤاس نڬري، رافعي مصطفى.