تيمبلن منتريڽ، داتوق حليمه محمد صاديق برکات، ڤراونتوقن دباوه ڤروڬرم تابوڠ ڤپلڠڬارا؞ن 1مليسيا (TP1M) ايت تله دسالورکن باڬي سمبيلن ڤروجيک رومه برستراتا کوس رنده دان سدرهان رنده سواستا دباندر راي اين ماناکالا سلبيهڽ دببراڤ دا؞يره لا؞ين.

منوروت بلياو، کرجا٢ ڤپلڠڬارا؞ن يڠ دلاکوکن ترماسوق مڠچت سمولا باڠونن، مڠڬنتي بومبوڠ، تڠڬا دان سوسور تاڠن، ڤنداواين سمولا اليکتريک، ممبا؞يق کروسقن هرتا برسام.

”باڬي تاهون اين، ڤردان منتري، داتوق سري نجيب تون رزاق تله مڠعمومکن ڤراونتوقن RM200 جوتا ملالو؞ي TP1M اڬر لبيه باپق ڤروڬرم داڤت دڬرقکن اونتوق کڤنتيڠن رعيت يڠ مڠهوني کديامن سدمکين.

”ڤراونتوقن اين دتورونکن سوڤايا داڤت ممبريکن کسليسا؞ن دسمڤيڠ منچرياکن سواسان تمڤت تيڠڬل رعيت دالم کاوسن فلت کوس رنده دان سدرهان رنده،“ کاتاڽ سلڤس مجليس ڤپرهن ڤروجيک سياڤ باڬي ڤروجيک TP1M 2017 ترڠڬانو، دتامن سري کولم، دسيني سمالم.

يڠ توروت حاضير، تيمبلن کتوا ستيا؞وسها کمنترين برکنا؞ن، زمري صالح ڤڠروسي جاوتنکواس کراجا؞ن، داتوق محمد جيدين شافي داتوق باندر، ساميون صالح دان ڤڠروسي ڤربادنن ڤڠوروسن تامن سري کولم، محمد خليب محمد.