كتوا ڤڠاره ڤلاجرن، داتوق دوكتور امين سنين دالم سيدڠ اخبار ڤڠعمومن اناليسيس SPM 2018 دسيني هاري اين بركات، والاوڤون ’كچيل‘ نامون ترين يڠ دتونجوقكن سجق 2015 اداله سسواتو يڠ ڤوسيتيف.

نيلاي GPN يڠ لبيه كچيل منونجوقكن ڤنچاڤاين لبيه با؞يق.

امين بركات، سباپق 58.9 ڤراتوس اتاو 230,465 چالون لولوس سكورڠ-كورڠڽ سموا مات ڤلاجرن يڠ ددودوقي ڤد 2018، دڠن 8,436 چالون منداڤت ڬريد A+، A دان A- باڬي سموا مات ڤلاجرن.

”ڤراتوسن چالون يڠ لايق دأنوڬرهكن SPM جوڬ منيڠكت 1.2 ڤراتوس يا؞يت 86.4 ڤراتوس درڤد 391,641 چالون يڠ مندودوقي ڤڤريقسا؞ن SPM بربنديڠ 85.2 ڤراتوس ڤد 2017،“ كاتاڽ.

امين بركات سچارا كسلوروهن ڤنچاڤاين چالون ڤد 2018 اداله لبيه با؞يق درڤد 2017 دڠن جورڠ ڤنچاڤاين انتارا چالون دباندر دان دلوار باندر جوڬ مڠچيل سباپق 0.04.