منتري ڤرتانين دان ايندوستري اساس تاني، داتوق سري احمد شبري چيک بركات، لڠكه ايت دأمبيل سجاجر دڠن حسرة كراجا؞ن اونتوق ممڤركاساكن ڬولوڠن وانيتا ڤد تاهون اين ملالو؞ي ڤلباڬاي اينيسياتيف.

بلياو بركات، كاجين جوڬ منونجوقكن چورق ڤمبايرن باليق ڤينجمن ڬولوڠن وانيتا لبيه با؞يق بربنديڠ للاكي نامون، ڤيهقڽ تيدق اكن مميكيركن سبارڠ ڤرموهونن سكيراڽ لايق اونتوق دڤرتيمبڠكن.

كيت مڠميل اينيسياتيف ممڤراونتوقن 50 ڤراتوس ڤينجمن كڤد ڬولوڠن وانيتا باڬي مرنچقكن لاڬي تاهون ممڤركاساكن ڬولوڠن ايت سلا؞ين منيڠكتكن كأوڤايا؞ن مريک اونتوق منچبوركن ديري دالم ڤرنياڬا؞ن.

”باجيت 2018 مپقسيكن ڤراونتوقن ڤاليڠ تيڠڬي ڤرنه دتريما TEKUN ناسيونل، ساي يقين ڤراونتوقن ايت داڤت منيڠكتكن لاڬي كأوڤايا؞ن اوسهاون ميكرو،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار سلڤس مراسميكن اڤليكاسي Tekun Pay، دسيني هاري اين.

يڠ حاضير سام تيمبلنڽ، داتوق سري تاج الدين عبدالرحمن دان ڤڠروسي TEKUN ناسيونل، داتوق نور ازيتا عبدالرحمن.

منوروت احمد شبري، كراجا؞ن ملالو؞ي TEKUN ناسيونل تله مپالوركن دانا ڤمبيايا؞ن ڤرنياڬا؞ن باڬي ممبنتو ڬولوڠن ڤنياڬ كچيل اونتوق ممولا دان ممڤرتيڠكتكن ڤرنياڬا؞ن سديا اد سجق 20 تاهون لالو.