منتري ڤرتاهنن، محمد سابو برکات، اين منجاديکن ڤراونتوقن باڬي کڤرلوان ۏيترن ATM منيڠکت درڤد RM79 جوتا ڤد تاهون اين کڤد RM98 جوتا تاهون دڤن ماناکالا تاهون لالو اداله RM55 جوتا.

بلياو ممبريتاهو، ڤد ڤمبنتڠن بلنجاون 2019، کمنترين ڤرتاهنن منريما ڤراونتوقن سباپق RM5.9 بيليون دان جومله ايت کورڠ سديکيت بربنديڠ ڤراونتوقن تاهون اين.

”درڤد سڬي ڤراونتوقن کيت تيڠوق کمنترين ڤرتاهنن اڬق منورون سديکيت، اد کمنترين يڠ منيڠکت تاڤي کيت ڤرتيمبڠکن اونتوق تمبه ڤراونتوقن سباپق RM20 جوتا کڤد ڬولوڠن ۏيترن (ATM).

”ماناکالا بهاڬين لا؞ين سڤرتي ڤپلڠڬارا؞ن دان سباڬايڽ دکورڠکن سديکيت، نامون کيت ماسيه بوليه مموهون ديري سماس کسماس کرا لازيمڽ اکن اد تمبهن منروسي ڤمبنتڠن بلنجاون تمبهن ننتي،“ کاتاڽ.

بلياو برکات دمکين کڤد ڤمبريتا سلڤس مپمڤورناکن مجليس ڤڠانوڬرهن ڤيڠت جاس مليسيا (PJM) ۏيترن تنترا ددويوڠ مارينا & ريسورت دسيني کلمارين.