کتوا ڤوليس جوهر، داتوق محمد خليل قادير محمد، برکات، دالم سربوان برمولا ڤوکول 12 تڠه هاري هيڠڬ 3.30 ڤتڠ ترماسوق دسبواه معمل ميني داده ايت، ڤلباڬاي جنيس داده برنيلاي RM1.2 جوتا درمڤس.

”مريک يڠ دتاهن ترديري درڤد توجوه للاکي تمڤتن، ليم للاکي رعيت سيڠاڤورا، سأورڠ وانيتا تايلند دان سأورڠ وانيتا سيڠاڤورا براوسيا انتارا 19 هيڠڬ 65 تاهون دان انم درڤد مريک دداڤتي ڤوسيتيف داده.

”داده يڠ درمڤس اداله 12.8 کيلوڬرم داده دشکي شابو، ايکستاسي (4,333 بيجي)، ايريمين 5 (200 بيجي) دان 0.95 کيلوڬرم داده دشکي کتامين،“ کاتاڽ دالم سيدڠ دأيبو ڤجابت ڤوليس کونتينجن (IPK) جوهر دسيني سبنتر تادي.

دالم سربوان ايت جوڬ، تمبهڽ، سباپق ليم کندرا؞ن يا؞يت BMW، تويوتا، کيا اوڤتيما، نيسن ايک-تريل دان ڤروتون ويرا برنيلاي RM423,000 درمڤس.