ڤردان منتري، داتوق سري نجيب تون رزاق برکات، لبيه 100,000 ڤندودوق دلمبڠن سوڠاي ترسبوت اکن منداڤت فا؞يده درڤد ڤروجيک ترسبوت.

بلياو برکات، اين منونجوقکن سيفت اينکلوسيف کراجا؞ن ڤيمڤيننڽ اونتوق ممبيلا رعيت تنڤا مڠيرا ڤربيذا؞ن ڤوليتيک.

”ڤروجيک اين دهارڤ داڤت ملپڤکن ميمڤي ڠري (به کونيڠ) 2014، 100,000 ڤندودوق اکن داڤت فا؞يده. اين بوکن سو؞ال ڤوليتيک تتاڤي سو؞ال ممبيلا رعيت. بيلا اورڠ سوسه کيت واجب تولوڠ.

”سباڬاي چونتوه هاري اين، جمبتن انم لوروڠ کالاو دولو منتري بسر هندق کڤجابت مڠمبيل ماس 30 مينيت سکارڠ 10 مينيت سهاج، منتري بسر ڤون داڤت فا؞يده،“ کاتاڽ.

بلياو برکات دمکين سماس براوچڤ ملنچرکن مجليس ڤچه تانه ڤروجيک لمبڠن سوڠاي برسڤادو (PLSB) سوڠاي کلنتن فاسا 1 دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير، منتري سومبر اصلي دان عالم سکيتر، داتوق سري دوکتور وان جونايدي توانکو جعفر منتري ڤرداڬڠن انتارابڠسا دان ايندوستري، داتوق سري مصطفى محمد دان منتري بسر، داتوق احمد يعقوب.

PLSB سوڠاي کلنتن مليبتکن کوس کسلوروهن سباپق RM9.6 بيليون دان دلقساناکن دالم تيڬ فاسا مليبتکن رانچڠن مليسيا ک-11 (RMK-11) RMK-12 دان RMK-13.

سمنتارا ايت وان جونايدي کتيک براوچڤ برکات، فاسا ڤرتام دباوه RMK-11 ايت مڠاندوڠي امڤت کومڤونن اوتام يا؞يت رانچڠن تبتن بنجير (RTB) ڤڠيندهن سوڠاي سالينن مسرا عالم دان کسأيمبڠن ا؞ير (سيستم ڤڠوروسن کسأيمبڠن ا؞ير کبسسا؞ن – NAWABS).

”ڤمباڠونن لمبڠن سوڠاي برسڤارو سوڠاي کلنتن ڤرلو دلقساناکن سچارا برسڤادو دان برتروسن سچارا برفراست دڠن اڠڬرن کوس کسلوروهن ڤروجيک اداله سباپق RM9.6 بيليون.

”کوس ڤروجسک سباپق RM572 جوتا تله دڤراونتوقن باڬي فاسا ساتو يڠ دجڠک سياڤ ڤد ڤرتڠهن تاهون 2021 ماناکالا سباپق RM2.16 بيليون بڬي فاسا دوا اکن دلقساناکن دالم RMK-12 دان سباپق RM6.87 بيليون باڬي فاسا تيڬ اکن دلقساناکن دالم RMK-13،“ کاتاڽ.

کاتاڽ، دجڠک 95,000 ڤندودوق دجاجهن تومڤت، ڤاسير مس، کوتا بهارو، تانه ميره دان ماچڠ تيدق ڤرلو دڤيندهکن عاقبة بنجير سکيراڽ PLSB سوڠاي کلنتن فاسا ساتو برجالن دڠن با؞يق.

”دسمڤيڠ ايت اداله دهارڤکن اينفراستروکتور دان هرتا بندا عوام دسڤنجڠ 10 کيلوميتر تبيڠ سوڠاي يڠ مليبتکن سراماي 150,000 ڤندودوق داڤت دسلامتکن.

”نڬري کلنتن اداله نڬري يڠ سنتياس تردده دڠن بنجير تراوتام ڤد مونسون تيمور لا؞وت تتاڤي ڤروجيک اين بوکن هاڽ سقدر تبتن بنجير ماله مرڠکومي سموا اسڤيک ’river of live،“ کاتاڽ.