تيمبلن منتري سومبر ما؞نسي، داتوق سري دوكتور اسماعيل عبدالمطالب بركات، درڤد جومله ترسبوت، سباپق 246 كيس (17.2 ڤراتوس) تله دتولق دسببكن كهيلڠن ڤكرجا؞ن برلاكو سبلوم اكتا SIP برقوات كواس ڤد 1 جانواري 2018.

كاتاڽ. فكتور لا؞ين ڤرموهونن دتولق اداله كران ڤكرجا تمت تيمڤوه كونترک، ملتق جاوتن سنديري دان كسيلڤن مڠيسي بورڠ ماناكالا باقي 719 ڤرموهونن ماسيه دالم سياستن.

مريک يڠ دصحكن هيلڠ ڤكرجا؞ن لايق منريما بنتوان اينتريم سباپق RM600 سبولن يڠ دباير باڬي تيمڤوه مكسيموم تيڬ بولن باڬي مريڠنكن ببن كواڠن ڤكرجا تربابيت،“ كاتاڽ سلڤس مپمڤايكن سومبڠن كڤد ڤساكيت دكلينيک كصيحتن مارن دسيني هاري اين.

اسماعيل يڠ جوڬ اهلي ڤرليمن مارن بركات، جومله يڠ دلولوسكن اونتوق بايرن فاءيده اينتريم بولن ڤرتام اداله سراماي 465 اورڠ اتاو

40 ڤراتوس درڤد 1,152 اورڠ يڠ لايق.