ڤڠاره JPJ نڬري، ايسماسوحيمي شريف بركات، سباپق RM1.5 جوتا نيلاي بيدا؞ن دساسركن باڬي كسلوروهن نومبور ڤندفترن سيري ايت.

”ساسرن ايت دلتقكن سوسولن سمبوتن ممبرڠسڠكن ڤد سيري نومبور ڤندفترن لالو سڤرتي KEN يڠ مڠوتيڤ RM4.13 جوتا دان منجادي كوتيڤن ترتيڠڬي باڬي JPJ نڬري اين،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دڤجابت JPJ نڬري دسيني هاري اين.


تمبه ايسماسحيمي، ترداڤت امڤت كاتڬوري هرڬ تمڤهن دتتڤكن كڤد اورڠ راماي يڠ ماهو منمڤه نومبور ڤندفترن KER.

”باڬي كاتڬوري نومبور برنيلاي اوتام (golden number) سڤرتي KER 1 هيڠڬ KER 10، اي برهرڬ RM10,000 ماناكالا باڬي كاتڬوري نومبور مناريق سڤرتي KER 14 اتاو KER 15، اي برنيلاي RM20,000.


”سلا؞ين ايت، RM300 دكناكن باڬي مريک يڠ ايڠين منمڤه نومبور ڤندفترن سيري ايت يڠ ممبابيتكن كاتڬوري نومبور ڤوڤولر دان نومبور بياس،“ كاتاڽ.


سمنتارا ايت، بلياو بركات، ڤيهقڽ تيدق ڤرنه ملانتيق مان٢ اينديۏيدو باڬي مڠوروسكن اوروسن تمڤهن نومبور ڤندفترن دان سموا اوروسن بركا؞يتن اداله سچارا تروس انتارا اورڠ عوام دان JPJ.

كاتاڽ، اورڠ راماي يڠ برمينت بوليه مڠموكاكن تمڤهن كڤد ڤڠاره JPJ قدح دان ڤندوان سرتا شرط٢ لنجوت مڠنا؞ي تمڤهن بوليه دلايري دلامن ويب JPJ د http://www.jpj.gov.my/.