ڤڠروسي MPKK فيلدا چيني 1، صالحين محمد بركات، اوسها ايت باڬي ممرياهكن سمبوتن هاري كمرديكا؞ن نڬارا سرتا مپمارقكن سماڠت چينتاكن تانه ا؞ير.

”سلا؞ين رومه ڤنروک، كيت جوڬ مواجبكن ڤريميس ڤرنياڬا؞ن دفيلدا چيني 1 اين مماسڠ بنديرا نڬارا.

”تياد تيندقن ترهادڤ ڤنروک يڠ تيدق مماسڠ جالور ڬميلڠ، تتاڤي مريک ڤاتوت براس مالو كران جيرن٢ لا؞ين بڬيتو مرياه مڠيبركن جالور ڬميلڠ،“ كاتاڽ كڤد اوتوسن مليسيا دسيني هاري اين.