”اين اداله حال ڤوليتيک، سلطان تياد ڤرانن. ڤراننڽ اياله اونتوق ڤرتي يڠ ممنڠي ڤيليهن راي مننتوكن سياڤا ڤاتوت مڠتواي،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا سلڤس مپمڤايكن اوچڤتام ڤد فوروم كواڠن إسلام كوالا لمڤور ک-15 هاري اين.

سمالم، دوكتور محضير مڠعمومكن ڤلتقن جاوتن داتوق عثمان ساڤيان سباڬاي منتري بسر جوهر.

اي كمودين دسوسولي كريتيكن تونكو مهكوتا جوهر، تونكو اسماعيل سلطان ابراهيم تنتڠ ڤميليهن چالون ڤاكتن هارڤن. 
تونكو اسماعيل بركات، ڤميليهن منتري بسر جوهر اياله حق مطلق سلطان.