رمڤسن دبوات دڤينتو ماسوق لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا كوالا لمڤور 2 (KLIA2) كيرا٢ ڤوكول 11 ڤاڬي كلمارين.

ڤڠاره MAQIS سلاڠور، دوكتور ترميسل اليمين بركات، داڬيڠ ايتيق ڤڠڬڠ ايت تيدق ممڤوپا؞ي سبارڠ دوكومن يڠ صح سڤرتي ڤرميت ايمڤورت دان سيجيل كصيحتن دري نڬارا اصل.

جلسڽ، دالم ڤمريقسا؞ن دبالاي كتيبا؞ن انتارابڠسا KLIA2، ڤڬاواي MAQIS منداڤتي سأورڠ ورڬانڬارا چينا تله ممباوا سباپق 10 kg داڬيڠ ايتيق ڤڠڬڠ يڠ دلتقكن ددالم سبواه كوتق.

”داڬيڠ ايتيق ترسبوت دڤرچايا؞ي دباوا ماسوق اونتوق كڬونا؞ن سنديري. داڬيڠ ايتيق يڠ برنيلاي RM1,000 ترسبوت تله درمڤس دان اكن دلوڤوسكن مڠيكوت ڤروسيدور اوڤراسي ستندرت (SOP) يڠ تله دتتڤكن،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

منوروت ترميسل، ڤربواتن مڠيمڤورت اڤ٢ جنيس كلوارن ڤرتانين تنڤا ڤرميت ايمڤورت يڠ صح درڤد MAQIS اداله كسالهن دباوه سيكشن 11(1)، اكتا ڤرخدمتن كوارنتين دان ڤمريقسا؞ن مليسيا 2011 (اكتا 728) يڠ بوليه دحكوم دباوه سيكشن 11(3)، اكتا سام.

جک سابيت كسالهن، بوليه ددندا تيدق ملبيهي RM100,000 اتاو دڤنجارا سلاما تيمڤوه تيدق ملبيهي انم تاهون اتاو كدوا-دواڽ،“ جلس بلياو.

كاتاڽ لاڬي، ڤڬاواي MAQIS سنتياس تڬس، چكڤ دان تليتي دالن منجالنكن اكتيۏيتي ڤمريقسا؞ن دان ڤڠواتكواسا؞ن دسموا ڤينتو ماسوق سلوروه سمننجوڠ مليسيا ترماسوق ولايه ڤرسكوتوان لابوان.

”لڠكه اين باڬي منجامين كسلامتن كلوارن ڤرتانين يڠ ماسوق كدالم نڬارا دان مماتوهي شرط سرتا ڤراتورن يڠ تله دتتڤكن اوليه كراجا؞ن،“ كاتاڽ.