وانيتا براوسيا 51 تاهون دان سوده بركهوين ايت ترڤداي دڠن جنجي٢ مانيس للاكي تربابيت يڠ مڠاكو كونونڽ سأورڠ اهلي ڤرنياڬا؞ن ايمڤورت ايكسڤورت يڠ ايڠين منجالنكن ڤرنياڬا؞ن دنڬارا اين.

سلڤس ببراڤ هاري بركنلن منروسي لامن سوسيال، للاكي تربابيت ممينتا بنتوان مڠسا اونتوق ممبنتو ممباير واڠ ديڤوسيت يڠ دكناكن كراجا؞ن RM10,000 باڬي ممبوليهكن دي منجالنكن ڤرنياڬا؞ن دمليسيا.

منوروت ستيا؞وسها جاوتنكواس ڤمباڠونن دان ڤپلارسن ديوان اوندڠن نڬري (Japerun) ا؞ير كروه، إيليس لي، وانيتا يڠ منتڤ دأ؞ير كروه ايت ڤرچاي كڤد للاكي بركنا؞ن دان تيدق مپدري دتيڤو.

اين كران دي سڠڬوڤ ڤرڬي كسبواه بڠک دان مماسوقكن RM5,000 سباپق دوا كالي دالم اكا؞ون ميليق سأورڠ ڤڬوام برنام روساليا ڤي. ساميورتو.

ڤيهق بڠک چوريڬ دان منصيحتكن وانيتا ايت برهاتي-هاتي كران منداڤتي برلاكو ترنسقسي منچوريڬاكن منروسي اكا؞ون ايت. نامون وانيتا بركنا؞ن مپالهكن كراجا؞ن يڠ مڠناك ديڤوسيت تيڠڬي كڤد راكنڽ،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دڤجابت Japerun ا؞ير كروه دتامن ا؞ير كروه Heights دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير، ڤڬاواي ميديا دان ڤوبليسيتي كڤد ڤڠروسي جاوتنكواس كومونيكاسي، مولتيميديا، NGO، ڤمباڠونن بليا دان سوكن نڬري، ديكسن تن. باڬايماناڤون وانيتا تربابيت تيدق حاضير ڤد سيدڠ اخبار بركنا؞ن.