سومبڠن واڠ توناي دان بارڠ كڤرلوان هارين ايت دسمڤايكن اوليه ڤپلارس Free مركيت، زاهاره رايشن محمد يسين كڤ دكتوا بيرو اوتوسن مليسيا جوهر، ذوالهشام اساحق، دڤجابت اوتوسن مليسيا بيرو جوهر دنوڠ چيک Heights دسيني.

منوروت زاهاره، ڤيهقڽ مڠهولوركن بنتوان برجومله RM9,000 ايت سلڤس مڠتاهو؞ي كأدا؞ن شريكت اخبار ترتوا دمليسيا ايت يڠ بردڤن مسئله دان ككڠن كأواڠن.

”سومبڠن اين اداله درڤد اهلي٢ Free مركيت دان جوڬ اورڠ راماي سلڤس كامي مڠعمومكن اكن ممبنتو اوتوسن دان كوسمو! دالم ميديا سوسيال دان فيسبوک سجق همڤير سميڠڬو لالو.

”معلوم بالس يڠ دتريما امت ڤوسيتيف دان راماي برسيمڤتي دڠن نصيب اوتوسن يڠ مروڤاكن اخبار بهاس ملايو ڤاليڠ لاما دنڬارا اين،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي سلڤس ڤپرهن بركنا؞ن.