”ڤلباڬاي بارڠ ماکنن سڤرتي برس، ميپق ماسق دان روتي دسومبڠکن کڤد کلوارڬ برکنا؞ن. سومبڠن اين مروڤاکن اوسها کيت اونتوق ممبنتو مشارکت يڠ کورڠ برکممڤوان.

”اين اداله سومبڠن منروسي دانا Econsave ڤريهاتين 2018. Econsave سنتياس ڤريهاتين دڠن نصيب يڠ منيمڤا مشارکت يڠ ممرلوکن سڤرتي مپالورکن بنتوان بارڠن ايليکتريک کڤد مڠسا کباکرن دان ڤلباڬاي لاڬي،“ کاتاڽ کتيک دتمو؞ي دسيني سمالم

“سمنتارا ايت، ايستري کڤد عبدالحميد، توم سعد، 70، ممبريتاهو، ڤيهقڽ برشکور کران اد ڤيهق يڠ ڤريهاتين ترهادڤ کأدا؞ن سواميڽ.

اين کالي کأنم سوامي ساي معالمي لومڤوه دان سجق 11 بولن لالو. دي باپق ترلنتر دان سوکر اونتوق باڠون ماهوڤون مڠوروسکن ديري سلڤس معالمي ستروک ڤد بهاڬين کانن بادن، اوجرڽ.