تيمبلن کتوا ڤڬاواي ايکسيکوتيف اوڤراسي ڤرنياڬا؞ن سيلکوم، ازوان خان عثمان خان برکات، مولا؞ي هاري اين ڤڠڬونا يڠ ملڠڬن کدوا-دوا ڤلن برکنا؞ن سلاما 12 بولن اکن منعمتي کأيستيميوا؞ن بهارو سچارا ا؞وتوماتيک.

کاتاڽ، انتارا کأيستيميوا؞ن ترسبوت ترماسوقله ڤراياوان داتا ڤرچوما دان ڤڠڬيلن سرتا خدمت ڤسنن ريڠکس (SMS) تنڤا حد کسمبيلن نڬارا اسيان اکسيس ڤريميوم ايفليک دان يوندر موزيک تنڤا حد.

”سيلکوم توروت مناورکن ساتو تيکيت ڤنربڠن ڤرڬي باليق کديستيناسي اسيان ملالو؞ي کأيستيميوا؞ن ڬاي هيدوڤ خصوص اونتوق ڤلڠڬن Celcom First Platinum دان First Platinum Plus،“ کاتاڽ ڤد مجليس ڤڠعمومن ڬنجرن بهارو باڬي ڤلن Celcom First دسيني هاري اين.