ڤڬاواي بهاڬين لاتيهن دان اوڤراسي APM كوتا بهارو ليفتنن سفيان ابراهيم بركات ڤيهقڽ منريما ادوان مڠناي تيمبونن سمڤه درومه بهاروم عثمان 69 يڠ جوڬ ايه كڤد محمد ذول اڤيس بهاروم اتاو لبيه دكنلي سباڬاي ’مت تيرر‘ ڤد ميڠڬو لالو.

بلياو بركات اوڤراسي يڠ دكتوايڽ ايت تله برمولا دري ڤوكول 9 ڤاڬي هيڠڬ 1.30 ڤتڠ دان توروت منداڤت كرجاسام درڤد جيرن سكليليڠ.

”كامي مڠمبيل ماس همڤير امڤت جم مڠلواركن سمڤه دان بارڠ٢ لوسوه سڤرتي ڤاكاين دان كرڤيت بوروق يڠ دبياركن ترسيمڤن لاما دالم رومه.

”كامي جوڬ منچوچي كسلوروهن بهاڬين رومه برمولا درڤد بهاڬين هادڤن هيڠڬ كداڤور ترماسوق تاندس يڠ برتاكوڠ“ كاتاڽ كتيک دهوبوڠي دسيني سمالم.

بهاروم يڠ توروت مڠهيدڤ ڤپاكيت بواه ڤيڠڬڠ داره تيڠڬي دان كنچيڠ مانيس تيڠڬل درومه ايت برسام ايستريڽ مرجن محمد حسن 55.

سمنتارا ايت ڤڠروسي جاوتنكواس كماجوان دان كسلامتن كامڤوڠ ڤرسكوتوان (JKKKP) تنڤا مقيم ديوان اوندڠن نڬري (DUN) ڤنچور حميده مايدين بركات ڤيهقڽ مڠهانتر سورت ادوان كڤد APM ستله ماتي عقل مميكيركن چارا اونتوق مپلسايكن مسئله تيمبونن سمڤه رومه ڤاسڠن ايت يڠ تيدق بركسودهن.

”جيرن٢ ڤرنه چوبا منولوڠ ممبرسيهكن رومه اين تتاڤي اوسها ايت تيدق بڬيتو دسنڠي اوليه ايستري بهاروم.

”بهاروم دهولو بكرجا سباڬاي سأورڠ ڤڠاول كسلامتن دان توروت مڠوتيڤ بارڠ ترڤاكاي اونتوق منمبه ڤنداڤتن تتاڤي دي تيدق لاڬي ممڤو برجالن  ستله دسرڠ اڠين احمر كيرا٢ دوا بولن لالو“ كاتاڽ.