کتيک اين، شريکت ڤنربڠن ايت براوڤراسي دري لاڤڠن تربڠ ميلبن، يڠ جوڬ ترلتق دنڬري ۏيکتوريا دان 62 کيلوميتر دري لاڤڠن تربڠ اۏالون.

”اين اداله ڤرجنجين اونتوق تيمڤوه 10 تاهون باڬي منمڤوڠ ڤرتومبوهن AirAsia X. اي مروڤاکن ڤرجنجين ڤرتام دأوستراليا دان مپدياکن ڤلواڠ تمبڠ رنده يڠ اونيک کڤد اورڠ راماي دان ڤرنياڬا؞ن اونتوق مڠاکسيس لبيه 130 ديستيناسي دسلوروه اسيا،“ کات کتوا ڤڬاواي ايکسيکوتيف لاڤڠن تربڠ اۏالون جستين ڬيديڠ س.

بلياو برکات، لاڤڠن تربڠ اۏالون موده دأکسيس دري ميلبن، ڬيلوڠ، بللارت دان کاوسن سکيترڽ.

سباپق 500,000 ڤنومڤڠ انتارابڠسا دأونجورکن مڠڬوناکن لاڤڠن تربڠ اۏالون ڤد تاهون ڤرتام اوڤراسي.

کتوا ڤڬاواي ايکسيکوتيف کومڤولن إيراسيا دان کتوا ڤڬاواي ايکسيکوتيف کومڤولن برسام AirAsia X تن سري توني فرننديس برکات، ”کامي بربڠڬ داڤت ممڤربهارو؞ي کوميتمن کامي اونتوق منجاديکن ڤرجالنن اودارا ممڤو دميليقي اوليه رعيت اوستراليا دڠن لڠکه اين کأۏالون دان ممبوليهکن کامي تروس مناورکن تمبڠ رنده کأسيان، اسيا دان ستروسڽ.“