منتري بسر، داتوق سري ازلن من بركات، ڤيهقڽ مپوكوڠ ڤنوه سام اد SPRM منچادڠكن اتاو مڠواتكواساكن ارهن ڤڠيشتهارن هرتا ADUN ترماسوق مليبتكن اڠڬوتا ڤنتدبيرن كراجا؞ن نڬري.

كاتاڽ، سبلوم اين، بلياو تله مڠاداكن ڤربينچڠن دڠن ڤيهق SPRM برهوبوڠ ڤركارا ترسبوت اڬر ڤلقسانا؞نڽ ننتي تيدق ممڤوپا؞ي مسئله دان دلاكوكنڽ سچارا سراڬم.

“دالم ڤرجومڤا؞ن ايت، ساي سنتوه مڠنا؞ي ڤونچا كواس كڤد اشتهار هرتا ايت سوڤايا كيت تيدق ماهو ننتي اد ڤربيذا؞ن دان ڤندكتن سڤرتي مان دڤيراق سبلوم اين يا؞يت ADUN ڤرلو اشتهار هرتا كڤد سڤيكر ديوان اوندڠن نڬري (ADUN).

“دڤرليس دهولو، كيت اشتهار كڤد منتري بسر، دڤريڠكت ڤرسكوتوان، اشتهار كڤد ڤردان منتري. كالاو بوليه، كيت ماهو ساتو ستندرد دالم لڠكه ترسبوت.

“ساي مينتا دڤريڠكت كراجا؞ن نڬري اڬر ڤركارا اين دسيمق ترلبيه دهولو سوڤايا كيت جلس درڤد سڬي ڤونچا كواس باڬايمان هندق دلاكوكن. ساي ميمڠ مپوكوڠ ڤنوه سارنن اين سوڤايا ADUN مڠيشتهار هرتا،” كاتاڽ سلبس مشوارت ڤپلارسن ڤپديا؞ن كرتس ستراتيڬي رانچڠن مليسيا ک-12 (RMK-12) دكومڤليک س DUN دسيني، هاري اين.

توروت برسام دالم مشوارت ايت، تيمبلن منتري حال احوال ايكونومي، دوكتور راضي جيدين.