تيمبلن منتري دالم نڬري، داتوق محمد ازيس جممن برکات، درڤد جومله ايت 456 ادوان اداله صحيح يڠ مڠحاصيلکن کجايا؞ن دالم سربوان يڠ دلقساناکن ماناکالا 264 معلومت اداله تيدق براساس اتاو ڤلسو.

”سباپق 253 معلومت لاڬي ممڤوپا؞ي ميريت دان ممرلوکن ريسيقن لنجوت سبلوم تيندقن داڤت دأمبيل،“ کاتاڽ منجواب ڤرتاپا؞ن کو ڤواي تيوڠ (PH-کوتا ملاک) ڤد ڤرسيدڠن ديوان رعيت هاري اين.

ازيس برکات، اينيسياتيف يڠ دلنچرکن ڤد 20 جولاي ايت دڠن کرجاسام اورڠ عوام منونجوقکن ايمڤک ڤوسيتيف دالم اوسها کراجا؞ن ممرڠي اکتيۏيتي ڤرجودين حرام يڠ ممباوا کڤد ڤنورونن تريند اکتيۏيتي برکنا؞ن.

کاتاڽ، PDRM جوڬ سنتياس ممبوات ريسيقن مودوس اوڤراسي بهارو يڠ موڠکين اکن دڬوناکن سينديکيت اونتوق منجالنکن اکتيۏيتي ڤرجودين حرام.

سلا؞ين ايت، تيندقن تڬس اکن دأمبيل ترهادڤ اڠڬوتا ڤوليس يڠ ترليبت اتاو مليندوڠي سينديکيت ڤرجودين، کاتاڽ. -برنام