جومله ايت دكومڤول دالم تيمڤوه 24 جم حاصيل اوندين فيسبوک دجالنكن اوليه اوتوسن أونلا؞ين برمولا كلمارين.

اوندين براخير كلمارين منونجوقكن 3,400 ورڬ ماي ايت مڠواسا؞ي 94 ڤراتوس جومله كسلوروهن ڤڠوندي ترليبت، ماناكالا باقي انم ڤراتوس اتاو كيرا٢ 300 ورڬ ماي برستوجو دڠن دوڠ زوڠ دان جياو زوڠ.

كمنترين ڤنديديقن منروسي كپاتا؞ن ڤد ميڠڬو لالو منجلسكن ڤڠنلن توليسن خط اداله باڬي مموڤوق ڬاي ڤنوليسن يڠ اينده دان منڬسكن ڤركارا ايت تيدق بركا؞يتن دڠن توليسن جاوي دان ڤلاجر تيدق دنيلاي ددالم ڤڤريقسا؞ن.

باڬايماناڤون، دوا ڤرتوبوهن چينا ترسبوت منڬسكن سني خط دان توليسن جاوي يڠ اكن دماسوقكن سباڬاي سبهاڬين سوكتن مات ڤلاجرن بهاس ملايو تاهون امڤت ڤد تاهون دڤن اداله تيدق سسواي كران تيدق ممڤوپا؞ي هوبوڠن سچارا لڠسوڠ.

ببراڤ ورڬ ماي يڠ ترليبت ددالم اوندين اوليه فيسبوک اوتوسن أونلا؞ين ايت توروت برهارڤ اڬر توليسن جاوي دڤرلواسكن كران اي مروڤاكن ساله ساتو سني.

“ايت اداله چابڠ سني. سني خط كالاو تيدق ڤنداي سني لوكيس، موڠكين ڤنداي توليس خط؟ جلس ڤميليق اكا؞ون فيسبوک برنام فائز مصطڤى.