ڤڠاره Perkeso نڬري ممصور عبدالناف بركات ڤنريما ايت مليبتكن 33 اورڠ دري سوڠاي ڤتاني 25 (كوليم) دان 14 (الور ستار) يڠ جوڬ مروڤاكن كومڤولن ڤرتام سكيم ايت.

”مريک منريما ستياڤ RM600 سأورڠ ستله اينسورن س سأومڤام ايت دلقساناكن ڤد 1 جانواري لالو. سبلوم اين مريک دبرهنتيكن كرجا اوليه مجيكن كيلڠ ماسيڠ٢ كران ڤلباڬاي فكتور.

اڤابيلا تيدق اد كرجا مات ڤنچارين تنتو ترججس دان كراجان ملالوي كمنترين سومبر مانسي بڬيتو ڤريهاتين موجودكن ساتو سكيم مناريق باڬي ممبنتو ڬولوڠن هيلڠ ڤكرجان ايت. مريک دبري بنتوان ايت هاڽ تيڬ بولن سهاج.

سهوبوڠن ايت مريک دكهندقي منچاري كرجا دالم تيمڤوه تيڬ بولن بركنان“ كات ممصور.

دقدح ستاكت اين هاڽ 110 ڤنچاروم ممبوات ڤرموهونن باڬي منداڤت منفعة درڤد سكيم اينسورن س ايت دڠن جومله كسلوروهن سراماي 1,760 اورڠ دسلوروه نڬارا.

سهوبوڠن ايت ممصور ممينتا سموا 30,000 مجيكن كيلڠ دنڬري اين سوڤايا سڬرا منداڤت معلومت مڠناي سكيم SIP يڠ بارو دڤركنلكن باڬي مڠيلق دكناكن تيندقن جک ڬاڬل مماتوهيڽ.