كتوا جابتن سياستن جنايه سراوق داتوق إيس. ديۏ كومر بركات سربوان درومه ايت دلاكوكن سلڤس منداڤت معلومت ڤريميس بركنان مناوركن ڤرخدمتن ايسيان سمولا ڤرجودين كڤد كاكي جودي دڠن مپدياكن نومبور ايجن ملالوي اڤليكاسي WeChat فيسبوک خدمت ڤسنن ريڠكس (SMS) اتاو اعلان٢ لاين.

بلياو بركات سربوان ڤد ڤوكول 3 ڤتڠ ايت ممباوا كڤد تڠكڤن انم اينديۏيدو ترديري درڤد ماسيڠ٢ تيڬ للاكي دان وانيتا براوسيا 16 هيڠڬ 37 تاهون ترماسوق سأورڠ رماج يڠ تيدق برسكوله.

”كسموا سوسڤيک دتاهن دڤرچاياي برڤرانن سباڬاي ايجن تمڤتن يڠ دأوڤه سينديكيت جودي اتس تالين دري سمننجوڠ“ كاتاڽ دالم كپاتان دسيني هاري اين.

مڠولس لنجوت ديۏ كومر بركات سربوان ممبابيتكن ڤوست ترنسقسي جودي اتس تالين ايت اداله كدوا دلاكوكن نڬري اين سلڤس سربوان ڤرتام دساتوق دسيني يڠ ممباوا كڤد تڠكڤن توجوه ايجن براوسيا 17 هيڠڬ 30 تاهون ڤد 16 سيڤتيمبر تاهون لالو.

بلياو بركات حاصيل سربوان ڤوليس تله مرمڤس 14 اونيت تيليفون بيمبيت تيڬ كومڤوتر كرتس ريكود دان ڤرالتن ويفي.

كاتاڽ كسموا مريک يڠ دتاهن كيني دريمن سلاما دوا هاري اونتوق سياستن لنجوت مڠيكوت سيكشن 4(1) اكتا ڤرتاروهن 1953.