تينجاوان منداڤتي سأول ڤوكول 8 ڤاڬي اورڠ راماي سوده مولا برڤوسو-ڤوسو منداڤتكن بكلن ايكن سڬر سڤرتي ايكن كمبوڠ ايكن سلايڠ دان ايكن بيليس سلاين بارڠ كڤرلوان اساس لاين يڠ توروت دجوال.

واكيل LKIM مزلن نيک يوسف بركات هرڬ ايكن سڬر يڠ دجوال ساڠت برڤاتوتن مپببكن اورڠ راماي سڠڬوڤ داتڠ اول ڤاڬي.

”هاري اين كيت باوا 500 كيلوڬرم بكلن ايكن سڬر دان دالم تيمڤوه دوا جم كيت برجاي جوال سباپق 400 كيلوڬرم. هرڬ ساڠت برڤاتوتن چونتوهڽ ايكن كمبوڠ دجوال ڤد هرڬ RM9 سكيلوڬرم ماناكالا ايكن سلايڠ ڤولا RM8 سكيلوڬرم.

”كالاو هرڬ ايكن ترسبوت دلوار سوده منچچه بلسن ريڠڬيت جادي سوده تنتو اورڠ راماي تيدق اكن ملڤسكن ڤلواڠ يڠ دسدياكن هاري اين“ كاتاڽ كتيک دتموي ڤمبريتا دڤكارڠن بيليق ڬرقن ديوان اوندڠن نڬري (DUN) كوتا لاما سيمڤڠ 3 كلوچور جالن وقف ميق زينب دسيني هاري اين.