سراماي 25 درڤد ترتودوه للاكي ايت مڠاكو تيدق برساله اتس ڤرتودوهن يڠ دباچاكن سچارا براسيڠن اوليه جوروبهاس محكمه ترهادڤ مريک دهادڤن ماجيستريت ازورين سهيره ساوفي افندي ماناكالا 15 لاڬي ترتودوه دهادڤن ماجيستريت سيتي حجر علي.

برداسركن كرتس ڤرتودوهن سموا ترتودوه ددعوا منجادي اڠڬوتا جي جين توڠ يڠ جوڬ ساتو ڤرتوبوهن يڠ مپالهي اوندڠ٢ دجالن ڤرمس باندر بارو ڤرمس جاي دسيني ڤد 14 جانواري لالو.

باڬي ڤربواتن ايت مريک ددعوا مڠيكوت سيكشن 43 اكتا ڤرتوبوهن 1966 يڠ ممباوا حكومن ڤنجارا مكسيموم تيڬ تاهون اتاو دندا سهيڠڬ RM5,000 اتاو كدوا-دواڽ جک ثابت كسالهن.

سراماي 35 ترتودوه دبنركن ايكت جامين RM3,000 دڠن سأورڠ ڤنجامين باڬي ستياڤ سأورڠ ماناكالا ليم لاڬي تيدق دبنركن سبارڠ ايكت جامين ممندڠكن مريک ماسيه مڠهادڤي ڤرتودوهن مڠيكوت سيكشن 302 قانون كسيقسان كران ممبونوه.

محكمه منتڤكن 10 اوكتوبر اين اونتوق سبوتن سمولا كيس.