کتوا ڤوليس نڬري، داتوق ايدي اسماعيل برکات، جومله يڠ دچاتتکن سجق جمعة لالو ايت منونجوقکن ڤنيڠکتن سباپق 1,739 سامن بربنديڠ 3,227 سامن ڤد اوڤ سلامت 11/207.

کاتاڽ، سامن مليبتکن ڤلباڬاي کسالهن دڠن يڠ ڤاليڠ باپق اداله ممندو هد لاجو دان ملڠڬر اشارة لالو لينتس.

”دالم تيمڤوه ايت جوڬ سباپق توجوه کمالڠن موت دڠن لاڤن کماتين دريکودکن بربنديڠ امڤت کمالڠن موت دڠن امڤت کماتين دالم تيمڤوه سام، تاهون لالو.

”اين منونجوقکن ڤنيڠکتن برڬندا جادي ساي منصيحتکن ڤڠڬونا اڬر لبيه برهاتي-هاتي، برهيمه دان تيدق ڬوڤوه کتيک ممندو کديستيناسي ماسيڠ٢،“ کاتاڽ.

بلياو برکات دمکين سلڤس ڤلنچرن کيمڤين کسلامتن جالن راي سمڤنا عيدالفطري ڤريڠکت نڬري يڠ دسمڤورناکن اوليه ڤڠروسي جاوتنکواس کباجيقن، ڤمباڠونن وانيتا، کلوارڬ دان ڤرڤادوان ناسيونل نڬري، حانفيه مت دڤلازا تول ڬموروه دکت سيني، ڤتڠ سمالم.

يڠ حاضير سام، ڤڠاره جابتن ڤڠڠکوتن جالن (JPJ) نڬري، عبدالرحمن ايمڠ انپي تيمبلن ڤڠاره جابتن بومبا دان ڤپلامت مليسيا (JBPM) ترڠڬانو، شريکن بوستامن سرتا ڤڠاره اڠکتن ڤرتاهنن عوام (APM) نڬري، ليفتنن کولونل چيق ادم عبدالرحمن.