ڤڠاره جابتن ڤنديديقن نڬري، عبدالعزيز سليمان بركات، جومله ايت مليبتكن ڤلاجر يڠ منداڤت ڬريد A+، A دان A- دالم سموا مات ڤلاجرن ددودوقي.

”سراماي توجوه چالون دري ليم سكوله كراجا؞ن برجاي مرا؞يه كڤوتوسن چمرلڠ دڠن ممڤراوليه ڤڠكت A+ دالم سموا سوبجيک يڠ دأمبيل.

”باڬي ڬريد ڤوراتا نڬري (GPN) دداڤتي اد ڤنيڠكتن 0.02 مات انتارا 2017 دان 2018. باڬي SPM كالي اين، GPN دچاتتكن 5.05 بربنديڠ 5.07 تاهون سبلومڽ،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار ڤڠعمومن كڤوتوسن SPM، دسكوله منڠه سا؞ين س كوبڠ ڤاسو، دسيني هاري اين.

سراماي 32,003 چالون درڤد 261 سكوله مندودوقي ڤڤريقسا؞ن SPM 2018 دقدح يڠ دجالنكن ڤد 13 نوۏيمبر هيڠڬ 13 ديسيمبر تاهون لالو.

تمبه عبدالعزيز، ڬريد ڤوراتا مات ڤلاجرن (GPMP) سجاره منونجوقكن ڤنيڠكتن ترتيڠڬي 0.23 مات يا؞يت 5.39 كڤد 5.16.

سمنتارا ايت، ڤلاجر سكوله منڠه كبڠسا؞ن (SMK) كيات هوا 1، أوي شي إيرن دعمومكن سباڬاي ڤلاجر چمرلڠ نڬري اين دڠن ممڤراوليه 11A+.