دالم كجادين ڤوكول 7.30 ڤاڬي ايت، ليم موريد للاكي دان 28 ڤرمڤوان دكجركن ككلينيک بردكتن اونتوق راوتن  اول.

تيمبلن ڤڠاره ڤنديديقن (ڤڠوروسن سكوله) جوهر، عبدالرحيم لامين بركات، كأدا؞ن سكوله كيني تركاول، نامون سباڬاي لڠكه برجاڬ-جاڬ، بيليق درجه دتيڠكت تيڬ دان امڤت سكوله بركنا؞ن دكوسوڠكن.

منوروتڽ، سموا ڤلاجر يڠ تركسن دودوق دبيليق درجه تيڠكت تيڬ دان امڤت سكوله بركنا؞ن دكومڤول دبهاڬين باوه باڠونن سكوله بركنا؞ن.

”معلومت تركيني سهيڠڬ ڤوكول 12.55 تڠه هاري تادي، سراماي 33 موريد تركسن يا؞يت ليم للاكي دان 28 ڤرمڤوان.

”سراماي 17 موريد تركسن اداله دري تاهون 4، ماناكالا توجوه تاهون 5 دان سمبيلن تاهون 6، درڤد جومله ايت 17 موريد تركسن براولڠ يا؞يت تيڬ للاكي دان 14 ڤرمڤوان،“ كاتاڽ كتيک دهوبوڠي هاري اين.