ڤڠاره JKDM نڬري، داتوق سايدي اسماعيل بركات، منروسي سربوان دكيلوميتر 267، لبوهراي اوتارا-سلاتن اره اوتارا دكت ايڤوه، ڤيراق سمالم، ڤيهقڽ مناهن ڤمندو سبواه لوري 10 تن يڠ دشكي ممباوا روكوق سلودوڤ.

كاتاڽ، حاصيل ڤمريقسا؞ن منداڤتي، لوري يڠ دڤندو للاكي براوسيا 40-هن ايت ممباوا مواتن سباپق تيڬ جوتا روكوق ڤوتيه يڠ دشكي تيدق منداڤت كلولوسن كستم كران تياد لابيل چوكاي.

تمبه بلياو، سينديكيت بركنا؞ن چوبا مڠابوري ڤيهق بركواس دڠن ملتقكن ببراڤ كڤيڠ تيلم ترڤاكاي دبهاڬين بلاكڠ لوري نامون برجاي دكسن.

”سهوبوڠن ايت، كيت مرمڤس روكوق سلودوڤ ايت دڠن اڠڬرن نيلاي RM240,000 سرتا مليبتكن چوكاي RM2 جوتا.

”سوسڤيک جوڬ دريمان سلاما ليم هاري برمولا هاري اين باڬي ممبنتو سياستن مڠيكوت سيكشن 135(1)(e) اكتا كستم 1967،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دسيني هاري اين.