منتري ولايه ڤرسکوتوان داتوق سري تڠکو عادنن تڠکو منصور برکات، اينيسياتيف ايت مروڤاکن کرجاسام ڤيهقڽ دڠن کمنترين ڤرتاهنن باڬي ممبوليهکن ستياڤ اڠڬوتا تنترا مميليقي رومه سنديري دأيبو کوتا.

”رومه برکلواسن انتارا 1,000 هيڠڬ 1,200 کاکي ڤرسڬي ايت اکن دجوال ڤد هرڬ RM150,000 هيڠڬ RM250,000،“ کاتاڽ کڤد ڤمبريتا سلڤس ملنچرکن کندوري 1 ولايه ڤرليمن باندر تون رزاق دسيني، هاري اين.

تڠکو عادنن برکات، کمنترين توروت برستوجو ملولوسکن ڤراونتوقن سباپق RM100,000 باڬي ممڤرلواس ڤادڠ ڤرما؞ينن دسکوله کبڠسا؞ن ڤڠکالن تنترا دارت، کيم سوڠاي بسي.

”سباپق RM150,000 جوڬ اکن دلولوسکن اونتوق ممبينا سبواه ڤادڠ فوتسل دکيم سوڠاي بسي باڬي ممبوليهکن اڠڬوتا تنترا سرتا اڠڬوتا کلوارڬ مريک برما؞ين فوتسل سلڤس ڤروجيک SASaR دلنچرکن،“ کاتاڽ.