ڤڠروسي جاوتنكواس ڤنديديقن، ڤڠڠكوتن دان بادن بوكن كراجا؞ن (NGO) نڬري، داتوق تاجول اوروس مت زين بركات، نلاين يڠ ترڤيليه مڠيكوتي ڤروجيک PSN تنجوڠ داواي، دتامن نلاين ايت هاڽ ڤرلو ممباير RM150 سبولن سلاما 30 تاهون باڬي ممبوليهكن مريک مميليقي رومه برهرڬ RM54,000 ايت.

كيت منريما باپق ڤرموهونن، نامون هاڽ 206 ترماسوقله توجوه بربڠسا تيوڠهوا دان سأورڠ سيام يڠ لايق منريما لاڬي 94 ككوسوڠن اكن كيت ايسي سلڤس سلساي كومڤولن ڤرتام اين دهولو.

”ڤپرهن كونچي هاڽ كڤد مريک يڠ ممبوات بايرن ديڤوسيت ڤماسڠن بكلن ايليکتريک دان ا؞ير،“ كاتاڽ سلڤس مجليس ڤپرهن كونچي كڤد ڤسرتا ڤنمڤتن سمولا نلاين (PSN) تنجوڠ داواي دسيني سمالم.

يڠ حاضير سام، كتوا سيكشن ڤرومهن لمباڬ كماجوان ايكن مليسيا (LKIM)، سيتي هوى دلايلا توكيرن دان ڤڠاره LKIM قدح، حمدان مامت.

ڤروجيک ڤرومهن نلاين تنجوڠ داواي دعمومكن ڤردان منتري، داتوق سري نجيب تون رزاق سماس لاوتنڽ كتنجوڠ داواي ڤد 31 اوكتوبر 2012 سباڬاي ڤپلساين ترهادڤ مسئله ڤنمڤتن نلاين دكاوسن تربابيت.