منوروت ڤڠروسي NGO انتارابڠسا، داتوق دوكتور مصطڤى احمد مريكن بركات، منتري كانن كمبوجا، اوخپا داتوق دوكتور عثمان سڠڬوڤ داتڠ ككامڤوڠ ايت اونتوق مراعيكن عيدالأضحى ممبواتكن ڤندودوق إسلام دسيتو ترهارو.

“ڤرجالنن دري Phnom Penh كسيتو مڠمبيل ماس امڤت جم مڠڬوناكن كريتا.

“كڬيڬيهن يڠ دتونجوقكن بلياو جلس منونجوقكن سيكڤ ايڠين برسام مشاركت إسلام يڠ اڬق بسر دكامڤوڠ اين كيرا٢ 2,000 اورڠ ڤندودوق دان دكليليڠي ليم كامڤوڠ كچيل،” كاتاڽ دالم كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

منوروت بلياو، سمڤنا سمبوتن عيداأضحى سمالم، سباپق 14 ايكور لمبو دقربانكن اونتوق ڤندودوق كامڤوڠ ترسبوت.

اين امت برمعنا كران سلا؞ين كحاضيرن منتري كانن ايت، توروت حاضير مفتي كمبوجا اوخپا سوس كوماري.

“سمبوتن عيدالأضحى تاهون اين والاوڤون سدرهان تاڤي مرياه. كحاضيرن كدوا-دوا ڤميمڤين ايت مروڤاكن سسواتو يڠ اونيک دان ايستيميوا كران كامڤوڠ اين جا؞ؤه دڤدالمن،” اوجرڽ.